#NIEUWS

Versnelling brengen in groei en voerconversie van varkens

Datum: woensdag 17 november 2021

DanBred is een van de toonaangevende varkensfokkerijorganisaties binnen de sector. De kernfokkerij en het fundamentele onderzoek concentreren zich in Denemarken. Hierdoor zitten de fokkerijkennis, controle en registratie allemaal centraal bijeen en wordt via fokdoelen gestuurd op genetische vooruitgang. Varkens die hard groeien en met zo min mogelijk voer een hoog percentage vlees van goede kwaliteit produceren. Elk jaar wordt het op basis van de genetische trend 2 euro gunstiger om een DanBred-varken slachtrijp te krijgen. Fokken op index en centrale sturing leveren het snelst het meeste voordeel op.

Werken aan efficiëntie is en blijft noodzakelijk omdat de komende decennia de mondiale vraag naar varkensvlees blijft stijgen. Op dat gebied gaat DanBred flinke stappen zetten. Waar vleesvarkens met DanBred-genetica in de praktijk jaar op jaar gemiddeld 20 gram per dag harder zijn gaan groeien, gaat dat de komende jaren gewoon verder. In vijf jaar tijd verwacht DanBred nogmaals 100 gram extra groei te realiseren. Technologieën als 'genomic selection' en selectie op metabolieten die ontstaan bij de stofwisseling, brengen extra genetische vooruitgang. De trend van meer groei en een lagere voerconversie zet zich versneld door.

Maar ook nemen we varkenshouders  mee in die versnelling door hen te voorzien van fundamentele kennis over voeding, gezondheid en management. Hierdoor zijn varkenshou ders, waar dan ook ter wereld, in staat meer uit het genetisch potentieel van hun varkens te halen.

Bij het fokken van zeugen komt de nadruk meer te liggen op overleving van nakomelingen tot aan de slachtlijn. Oftewel: robuuste, sociale biggen geboren laten worden. Doel is om met steeds minder zeugen de vleesvarkensstallen vol te krijgen met rustige dieren die presteren en op termijn zijn te houden met intacte staarten. Na- komelingen van de DanBred Duroc passen prima in dat toekomstplaatje en geven het beste economische ver dienmodel.

« ga terug

Zoeken