Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is VAEX niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan VAEX weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden

VAEX is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Google privacybeleid

Lees meer over hoe Google uw persoongegevens gebruikt in het privacybeleid van Google.

Privacybeleid

VAEX garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoongegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen wanneer je nog vragen hebt. 

BEKIJK ONS PRIVACYBELEID

Zoeken