#NIEUWS

Online in de veehandel

Datum: vrijdag 6 november 2020

In de veehandel draait het om persoonlijk contact. Absoluut. Elkaar kennen. Dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd wordt er in zo veel sectoren zo veel handel bedreven zonder dat koper en verkoper elkaar de hand schudden. Online. En ook dat heeft voordelen: want internet is transparant, snel en gemakkelijk. 

En feit is: alles wat in de handel sneller, beter, efficiënter en goedkoper is, ‘wint’ op lange termijn. Daar kun je je voor verschuilen. Je kunt die ontwikkeling zo lang mogelijk proberen tegen te houden. Je kunt deze ook omarmen. Bij VAEX The Truck Traders bijvoorbeeld hebben we dat al gedaan. Trucks worden steeds gemakkelijker online in- en verkocht, zonder dat zij in real life zijn bekeken. Dat gebeurt zelfs via sociale media als Facebook. Dat roept de vraag op: zullen ook varkens in de toekomst via Facebook worden verkocht?

In de veehandel zien we dat er nog niet veel gebruik wordt gemaakt van de online mogelijkheden. Dat heeft verschillende oorzaken. Je werkt bijvoorbeeld met levende dieren. Dat is nooit een standaard product. Elk dier is anders. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving: die verschilt per land of zelfs per regio. En dan werk je in deze sector ook nog eens met dagprijzen. Dus in- en verkopen via een platform als Amazon? Is dat haalbaar? Of is persoonlijk contact altijd nog vereist?

Eerste pogingen vijf jaar geleden

Vijf jaar geleden al hebben wij als VAEX geprobeerd een online platform te creëren. Wij waren overtuigd van de voordelen. Want het was nog niet eens zo lang geleden dat je afhankelijk was van de telefoon. Dat maakte je gebonden aan tijd. Bovendien was het bereik veel minder groot: je belde je leveranciers en klanten één voor één. Met de mogelijkheden online kan je veel meer mensen in veel kortere tijd bereiken, dag en nacht! En dus lanceerden we Jumentra: een online platform waar vraag en aanbod op het gebied van veetransport bij elkaar werd gebracht en gefaciliteerd. 

Het platform kwam echter nooit helemaal van de grond. Sommige partijen waren nog wat huiverig en sceptisch om gegevens te delen. De handel werd ineens een stuk transparanter. Speelden we de concurrentie daar dan niet mee in de kaart? Die argwaan zorgde ervoor dat er heel voorzichtig weliswaar wat werd gedaan op het platform, maar dat de pogingen werden gestaakt als er niet meteen bij de eerste of tweede keer een match in het transport werd gevonden. Achteraf denken we dat het platform succesvoller zou zijn geworden als er een leidende partij achter had gezeten die meer garanties af had kunnen geven op een match. 

Nieuw initiatief: dagelijkse update mailings

De afgelopen periode zijn we, mede door de beperkingen die COVID-19 ook ons oplegde, nog eens teruggegaan naar de kernvraag: hoe kunnen we de handel in vee efficiënter maken? Hoe kunnen we klanten en leveranciers bereiken zonder hen fysiek te bezoeken? 

Het antwoord vonden we in het verbeteren van de updates in vraag en aanbod op de website. Dat deden we wekelijks. Intussen doen we dat dagelijks. Je kunt naar de website gaan, je kunt je ook gratis abonneren op de mailing, zodat je de updates dagelijks in je mailbox krijgt. Want onze kracht ligt in het handelen in verschillende landen en in het combineren van vraag en aanbod. En we deden er altijd al alles aan om matches tot stand te brengen. Maar dat kon nog beter. Nog meer. Nog efficiënter. Vonden wij. Met de dagelijkse updates hebben we daar een stap in gezet.

Waarom we geloven dat deze dagelijkse updates kans van slagen hebben? Omdat wij als VAEX hier nu als leidende partij achter zitten. Dat is de les die we uit Jumentra hebben getrokken. We zien ook dat klanten en leveranciers hun vertrouwen uitspreken. Dat sterkt ons in ons geloof dat er wel degelijk ook in vee perspectieven zitten om online vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dus over een paar jaar hebben we het waarschijnlijk over Amazon, AliExpress, Bol en … VAEX ;-) 

Aanmelden voor deze mailings kan via: www.vaex.nl/signup

Of bekijk het totale vraag en aanbod op: www.thelivestocktraders.nl

« ga terug

Zoeken