#NIEUWS

Een vrouwenteam in Roemenië!

Datum: donderdag 4 juni 2020

Download dit artikel in PDF in English -  Dutch - Italian - German - Romanian

VAEX IN ROEMENIË

Met haar zes personeelsleden is het team in Arad ook echt een sterke kracht binnen de VAEX familie. De verkopers, maar ook zeker de sales support, hebben ervoor gezorgd dat VAEX steeds actiever en bekender wordt op de Oost Europese markt. Roemenië, maar ook Hongarije en andere omliggende landen behoren tegenwoordig tot het gebied waarbinnen VAEX opereert.

Het team, dat alleen maar uit vrouwen bestaat, werkt nauw samen en behandelt haar klanten en collega’s op een persoonlijke en informele manier. Het kantoor straalt uit dat ze hart voor de zaak hebben en de connectie met het team in Nederland wordt steeds sterker. Eén grote VAEX familie is waar we naar streven!

Team Roemenië heeft veel ervaring met de markt, kent bijna alle boeren en handelsmaatschappijen, en kent de taal en cultuur van haar klanten. Deze eigenschappen hebben ervoor gezorgd dat VAEX Roemenië zich heeft kunnen ontwikkelen tot een autoriteit op de markt. Maar VAEX gaat door! Commerciële doelstelling voor 2020 is doorgroeien in de huidige, Oost Europese, landen en pionieren in nieuwe, omliggende landen. Het creëren van naamsbekendheid staat hierbij centraal. Ook qua aanbod wil men groeien; van biggen tot karkassen, verticale integratie en optimalisatie is het doel.

 Sinds 3 jaar is VAEX in Roemenië actief met de verkoop van varkenskarkassen. Eerst incidenteel, maar de laatste 2 jaar begint daar steeds meer structuur in te komen. In 2019 waren er vijf vrachten per week. In 2020 staat het doel om dit naar acht vrachten per week te brengen. Met het oog op onzekere ontwikkelingen binnen diertransporten op lange afstand is dit een goede tak om verder te ontwikkelen.

Naast de handel in varkenskarkassen gaat VAEX zich in 2020 ook verder verdiepen in de handel in vlees onderdelen. VAEX merkt dat hier vraag naar is bij afnemers in Roemenië en gaat daarom actief op zoek binnen het netwerk naar middelgrote slachterijen en vleesverwerkers die nog niet of weinig actief zijn op de Roemeense markt. Dit alles, willen we gaan uitvoeren met een kleiner wagenpark. Vanaf heden zal het wagenpark van VAEX Spedition SRL verdwijnen en zullen de vrachten gereden worden door oude bekenden en charters.

Naast commerciële doelstellingen zijn er ook interne doelen gesteld. Het kantoor personeel gaat actiever ondersteuning bieden aan het commerciële team zodat het commerciële team vaker de weg op kan. Dit betekent dat bij alle activiteiten binnen het kantoor de handel centraal staat. Aangezien VAEX zich gaat verbreden in de markt wat betreft vlees onderdelen moet het kantoor personeel hiervoor kennis opdoen en zich verdiepen in deze nieuwe markt. Een andere uitdaging voor het kantoor personeel is dat ze zich moeten gaan verdiepen in sales support werkzaamheden aangezien er een groot deel aan transport administratie wegvalt. Met een goede samenwerking vanuit het hoofdkantoor in Nederland worden deze uitdagingen positief tegemoet gezien voor 2020. 

Kortom, een gezellig team dat vooruit wil. Een veelbelovend lid van de VAEX familie.

« ga terug

Zoeken