#NIEUWS

Delen van data maakt het verschil

Datum: woensdag 24 november 2021

Westfort is een vleesverwerker die sterk gelieerd is aan de keten duurzaam varkensvlees, KDV. Dieren van zo'n 250 KDV-varkenshouders komen bij onze moderne varkensslachterij en verwerkingslocatie in IJsselstein terecht. We investeren continu in een efficiëntere vleesverwerking door activiteiten daar te concentreren. 95 procent van de Nederlandse consumenten eet minimaal één keer per week vlees. Ook in de toekomst willen ze dierlijke eiwitten consumeren, waardoor het slachten van dieren nodig blijft.

Bovendien groeit de aandacht voor het dierenwelzijn, de carbon footprint en het borgen van claims zoals vlees afkomstig van varkens die in hun hele leven geen antibiotica of soja hebben gehad. Afnemers van dat varkensvlees willen transparantie en harde garanties. Om dat in de KDV-keten te regelen, zijn wij al zes jaar geleden gestart met het toepassen van oormerken met een chip. Inmiddels werken 150 KDV-varkenshouders met elektronische dierherkenning en leggen per varken verschillende gegevens vast. Vanuit de slachterij koppelen wij er technische en financiële informatie aan. Op die manier kunnen we in de productieketen beter sturen op bijvoorbeeld genetica, gezondheid en meer rendement. 

KDV-bedrijven kunnen zich spiegelen aan varkenshouders die hetzelfde doen en gericht bijsturen. Ons datawarenhuis in de cloud heeft als voordeel dat faalkosten snel opgespoord kunnen worden. Als bij vleesvarkens bepaalde afwijkingen optreden, is het traceren van de eindbeer een voudig. We zitten boven op de data. Ook zijn die razendsnel te benutten voor verslagen of controles. En voor de data belonen wij de varkenshouders. Met alle andere schakels delen we continu kennis en informatie om ze mee te krijgen in het optimaliseren van de KDV-keten en het produceren van full value pigs. Kerngezonde dieren die maximaal pres teren op de boerderij en die wij optimaal tot waarde kunnen brengen. Het delen van actuele data maakt het verschil en krijgt een flinke vlucht.

 

« ga terug

Zoeken