#ViaVAEX Nieuws

De impact van PRRS bij vleesvarkens

Datum: maandag 24 oktober 2016

PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) is nog steeds zonder twijfel een van de belangrijkste zorgen voor varkenshouders in heel Europa. Dit ondanks het feit dat het virus al meer dan 25 jaar geleden ontdekt is. De grootste schadepost bij vleesvarkens is daarbij een lagere groei, een hogere voederconversie en meer problemen wat betreft andere infecties. Dit resulteert in een negatiever bedrijfsrendement. De discussie omtrent 3 standaard vaccinaties (Myco, Circo, PRRS) is dan ook steeds actueler. Echter, dient men in acht te nemen dat biggen door vaccinatie niet PRRS negatief zijn.

Hoe verspreid het virus zich?


Biggen komen bijna altijd in aanraking met het PRRS virus. Er zijn maar een beperkt aantal SPF/ PRRS negatieve bedrijven in Nederland. Varkens worden als big in de kraamstal vaak door de zeug geïnfecteerd. De mate van infectie is daarbij afhankelijk van de besmettingsdruk bij de zeug. Bij een goed gevaccineerde zeugenstapel kan deze laag zijn. Geïnfecteerde biggen worden na het spenen vaak gemengd met andere tomen, waardoor weinig of misschien niet geïnfecteerde biggen besmet raken. 

Wat is de grootste schadepost van PRRS?


De meeste schade ontstaat doordat er naast PRRS nog andere infecties een rol gaan spelen. Denk daarbij aan streptokokken, Influenza, Mycoplasma, Circo en APP. Uit een publicatie van de Gezondheidsdienst Deventer uit 2012 komen als voorbeeld de volgende schadeberekeningen naar voren per afgeleverd vleesvarken:

  • Enkel PRRS: € 4,16
  • PRRS + Mycoplasma: € 7,24 (Enkel Mycoplasma € 0,47)
  • PRRS + Influenza: € 7,78 (Enkel Influenza € 2,14)


Te zien is dat PRRS bij iedere schadeberekening een onbetwistbare hoofdrol blijft spelen. Logischerwijs groeit daardoor de vraag (zeker wat betreft de Duitse markt) naar PRRS gevaccineerde biggen.

“Biggen komen bijna altijd in aanraking met het PRRS virus.”

 

PRRS Jack Segers VAEX

 

Wat kan er van een PRRS vaccinatie verwacht worden?


De belangrijkste reden om biggen te vaccineren is om de transmissie van het veldvirus te verminderen. Hierdoor stopt de virus vermeerdering binnen de gevaccineerde big en besmet deze geen andere biggen meer. In een gevaccineerde groep kan zodoende een stabiele situatie ontstaan. Als vleesvarkenshouder is het van belang de PRRS status van de aangevoerde biggen te kennen. Bij een PRRS negatief resultaat door bloedonderzoek dient de vleesvarkenshouder ervoor te zorgen dat de biggen niet bij zijn bedrijf besmet worden. Dit betekent:

  • Biggen opvangen in een schone, ontsmette, droge en goed opgewarmde stal of afdeling. Het PRRS virus kan slecht tegen droogte en warmte.
  • Zorg dat het virus niet overgebracht wordt van de oudere naar de jongere varkens (interne biosecurity).
  • Infecties ontstaan doorgaans bij gevoelige groepen dieren vanaf halverwege de mestperiode ±22 weken. Aan te raden is om dit via regelmatig bloedonderzoek vast te stellen zodat je weet waar de besmette dieren zitten. 


Via deze werkwijze kan de besmettingsdruk van het virus en dus de schade door PRRS infecties verminderd worden via de afvoer van de slachtrijpe dieren.

“De vraag naar PRRS gevaccineerde biggen wordt steeds dringender.”

 

Wanneer en waarom biggen vaccineren?


Na ± 3 weken in de kraamstal om de transmissie van het virus tussen de biggen na het spenen zoveel mogelijk te beperken. Vaccineren van biggen heeft een tweeledig doel:

  • Om de biggen na het spenen in de biggenstal zoveel mogelijk te beschermen wat resulteert in minder luchtwegklachten.
  • Om de big als vleesvarken beter te laten presteren.

 

 

 

« ga terug

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang alle persberichten die VAEX publiceert per mail.

Social media

Ook via sociale media kan je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom VAEX of contact opnemen met ons. 

Facebook   Twitter

Fotoboeken

Zoeken