SPECIAAL VERVOER

SPECIAAL VERVOER

TRANSPORT VOOR DERDEN

VAEX houdt zich niet alleen bezig met regulier veetransport. Ook transport voor derden met betrekking tot bijvoorbeeld uitzonderlijke diersoorten zoals nertsen, herten, alpaca’s en exotische dieren gaat het bedrijf niet uit de weg. Door de dagelijkse omgang met dieren heeft het bedrijf de kennis en kunde om u verder te helpen uw dieren op een juiste manier op de plaats van bestemming te krijgen.

www.axiseurolink.com 

Zoeken