MONITORING

MONITORING

HYGIËNE:
· Wat betreft iedere afdeling binnen het bedrijf;
· Is er een douche aanwezig en wordt deze gebruikt?;
· Interne bio security, zoals looplijnen, aparte bedrijfskleding, overalls kraamstal en gespeende biggenafhandeling.

VOEDING VAN DE GESPEENDE BIGGEN:
· Hoe wordt dit geoptimaliseerd?;
· Voederverstrekking;
· Groei en kwaliteit van de af te leveren big.

KRAAMSTAL:
· Biggenkwaliteit;
· Verzorging;
· Welke behandelingen worden uitgevoerd (wanneer en hoe).

WELZIJNSASPECTEN:
· Bezettingsgraad van de hokken/ opfok plaatsen biggen/zeug;
· Tijdig euthanaseren van probleemdieren.

VACCINATIES:
· Wordt er wel of niet gevaccineerd?;
· Met welk vaccin wordt er gevaccineerd?

ALL-IN, ALL-OUT:
· Wordt het volledige all-in all out principe nagestreefd?;
· Wat gebeurt er met de restbiggen?

SPEENLEEFTIJD:
Gewicht van de biggen;
Kwaliteit van de biggen.

ROUTINEMATIGE MONITORING:
Wel of geen routinematige monitoring wat betreft de gezondheid aan de hand van bloedonderzoek op PRRS, CIRCO igM igG, APP, Glasser, Mycoplasma Hyopn, Influenza H1N1 – H1N2 – H3N2.

GESPEENDE BIGGENAFDELING:
· Jaarlijkse klimaatscheck;
· Klimaatsregulatie;
· Kwaliteit controle van drinkwater en drinkwatervoorziening. AANVULLENDE MONITORING VLEESVARKENSHOUDERS:

· Klimaat
· Voeding
· Opvangen van biggen
· Stal droog/warm
· Stal leeg

Zoeken